główna zawartość
artykuł nr 1

Grono Pedagogiczne

mgr Izabela Kotuła

dyrektor szkoły , nauczyciel historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie.

mgr inż. Daniel Bednarek

nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych , mechatronicznych

mgr Marcin Cholewa 

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych , informatyki

mgr Małgorzata Drzewiecka

nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczość 

mgr Martyna Dyrdoń

nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki

mgr inż. Marek Gajda

nauczyciel przedmiotów zawodowych  mechatronicznych 

mgr Justyna Gajda - Sieradzka 

nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Marta Gardas

nauczyciel języka niemieckiego 

mgr inż. Krzysztof Hasiak 

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych 

mgr Agnieszka Jachimowska - Wiślak

bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego

mgr inż. Halina Janoska

nauczyciel przedmiotów zawodowych , przedsiębiorczości,

mgr Julita Kaczmarek

nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Kawałek 

nauczyciel języka polskiego

mgr Sylwia Kadłubek

nauczyciel języka niemieckiego

mgr inż Paweł Kurzak

nauczyciel przedmiotów zawodowych  teleinformatycznych

mgr Piotr Lubaszka

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych 

mgr Tomasz Leks

nauczyciel przedmiotów zawodowych teleinformatycznych , informatycznych 

mgr Aneta Mastalerz

nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Radosz

katecheta

mgr Krzysztof Bijak 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maciej Osys

nauczyciel przedmiotów zawodowych  informatycznych 

mgr Katarzyna Pająk

nauczyciel matematyki

dr Adam Piątek

nauczyciel informatyki

mgr Iwona Piorek

nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Podsiadło

nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Rajczyk

nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Rejewska

nauczyciel biologii i chemii

mgr inż. Paweł Saczyński

nauczyciel przedmiotów zawodowych  teleinformatycznych, informatycznych 

mgr Iwona Seweryn

pedagog szkolny

mgr Smaga Joanna

wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

mgr Wojciech Suski

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Patrycja Urbaniak

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

mgr inż. Henryk Kozielski 

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

mgr Anna Sikora 

nauczyciel matematyki

mgr Marta Podsiadło

nauczyciel współorganizujący nauczanie, nauczyciel przedmiotu filozofia

mgr Joanna Dziąbek

nauczyciel historii

mgr Gabriela Rudy 

nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych